Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος – Απρίλιος)

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε απολογιστικά στοιχεία εσόδων Ιανουαρίου – Απριλίου :
ATT00210

Πρόσφατες αναρτήσεις