Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος – Μάιος)

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων 2017(Ιανουάριος – Μάιος)
ATT00067

Πρόσφατες αναρτήσεις