Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος – Οκτώβριος

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων 2017(Ιανουάριος – Οκτώβριος) :
ATT00198

Πρόσφατες αναρτήσεις