Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος)

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα απολογιστικά στοιχεία εσόφων 2017(Ιανουάριος – Σεπτέμβριος) :
ATT00076

Πρόσφατες αναρτήσεις