Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος)

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων 2018 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος) :
ATT00004

Πρόσφατες αναρτήσεις