Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (Ιανουάριος – Ιανουάριος)

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων 2018 :
ATT00086