Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (Ιανουάριος – Μάρτιος)

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων 2018(Ιανουάριος – Μάρτιος) :
ATT00095

Πρόσφατες αναρτήσεις