Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε απολογιστικα στοιχεία εσόδων του Δήμου μας :
ATT00058
ATT00055
ATT00065
ATT00132

Πρόσφατες αναρτήσεις