Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ – ΤΕΛΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ.
Ο Δήμος Οιχαλίας, δεδομένης της μεγάλης ανησυχίας που υπάρχει στο σύνολο του πληθυσμού και έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στο μαθητικό πληθυσμό ο οποίος τελεί σε συνθήκες που έχουν αυξημένη πιθανότητα μετάδοσης του κοροναϊού και θεωρώντας υποχρέωσή του, σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές, να προβεί στη λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων ώστε να προστατεύσει, όσο είναι εφικτό και τον μαθητικό πληθυσμό και τον εκπαιδευτικό κόσμο, από την Παρασκευή 6 Μαρτίου έως και την Κυριακή 8 Μαρτίου, θα προχωρήσει στην πλήρη απολύμανση όλων των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου και θα λάβει όποιο άλλο μέτρο κριθεί σκόπιμο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2020
ΘΕΜΑ: Κλείσιμο σχολικών κτηρίων Δήμου την Δευτέρα 9-3-2020, λόγω απολύμανσης αυτών την 7 και 8 Μαρτίου 2020 για πρόληψη – αποφυγή κορονοϊού.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Οιχαλίας Μεσσηνίας
Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010
2) Το άρθρο 158 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.
3) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
4) Την αρ. 15/2020 Τεχνική Μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας για την απολύμανση των δημοτικών κτηρίων.
5) Την με αριθ. 109/2020 Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση της υπηρεσίας και λήψης μέτρων για την αποφυγή του Κορονοϊού.
6)  Το γεγονός ότι η απολύμανση των σχολικών κτηρίων (Λυκείων – Γυμνασίων – Δημοτικών – Νηπιαγωγείων – Παιδικών Σταθμών – ΚΔΑΠ) θα πραγματοποιηθεί με πρώτη προτεραιότητα, το Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Μαρτίου 2020 και ότι σύμφωνα με τη μελέτη θα πρέπει να έχει αδρανοποιηθεί η δράση των απολυμαντικών μετά τη χρήση τους.
7) Το ημερήσιο πρόγραμμα απολυμάνσεως του αναδόχου της εν λόγω εργασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Όλα τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Οιχαλίας, θα παραμείνουν κλειστά την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020.
  2. Συστήνεται στους δημότες μας να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τα μέτρα προφύλαξης και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. (https://eody.gov.gr).
  3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να κοινοποιηθεί για δικές τους ενέργειες στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας, στα σχολεία του Δήμου, στο ΝΠΔΔ Δήμου Οιχαλίας και στα ΜΜΕ.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μ.Ε.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 9-3-2020 ΩΓΦΛΩΞ4-ΒΞΟ