Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1 ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2018 :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Β. ΒΡΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡ