Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Δήμος Οιχαλίας
0 comments April 25, 2024

Πρόσληψη πέντε ατόμων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας δύο μηνών, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου Οιχαλίας.

Πρόσληψη πέντε ατόμων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας δύο μηνών, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου Οιχαλίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από Δευτέρα 22/4/2024 εως Παρασκευή 26/4/2023 και ωρα 15:00 στο mail meligala@otenet.gr ή στο Δημαρχείο  Μελιγαλά  ,    2ος όροφος κα Δέδε Μαρία Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ […]

Read More
Δήμος Οιχαλίας
0 comments April 25, 2024

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ για την ειδικότητα ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ –ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (τρακτερ)

Ο Δήμος Οιχαλίας, ύστερα από την υπ’ αριθ.   36/2024  απόφαση Δημοτικής Επιτροπής ,   η οποία εγκρίθηκε με την 27795/31-3-2024 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός  (1) ατόμου  , προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι […]

Read More
Δήμος Οιχαλίας
0 comments April 25, 2024

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ- ΣΟΛΑΚΙΟΥ-ΟΙΧΑΛΙΑΣ-ΣΙΑΜΟΥ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟΥ».

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ- ΣΟΛΑΚΙΟΥ-ΟΙΧΑΛΙΑΣ-ΣΙΑΜΟΥ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟΥ». ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΜΕ ΑΔΑΜ Ε.Σ.Υ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΣΟΛΑΚΙ-ΟΙΧΑΛΙΑ-ΜΑΓΟΥΛΑ-ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΣΟΛΑΚΙΟΥ-ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΣΟΛΑΚΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΣΟΛΑΚΙ […]

Read More
Δήμος Οιχαλίας
0 comments April 25, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΝΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ».

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΝΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ». : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΜΕ ΑΔΑΜ Ε.Σ.Υ ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΑΜΠΕΛΙΩΝΑΣ ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Περίληψη-Διακήρυξης_Υποέργο 1 με ΑΔΑ(6ΘΘΞΩΞ4-ΜΔΣ) και ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ […]

Read More
admin
0 comments April 25, 2024

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  ενός (1) ατόμου  για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Οιχαλίας : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 2023 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ (1) (1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (3) Υ.Δ.-ΠΕΡΙ-ΜΗ-ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΥΔ-N1599-12μηνης-απασχόλησης

Read More
admin
0 comments April 25, 2024

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΟΕΡΟΛΥΝ-34Ν ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ […]

Read More
admin
0 comments April 25, 2024

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, δυο ατόμων , τετράωρης απασχόλησης . προς κάλυψη των αναγκών του ΚΔΑΠ Μελιγαλά

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δυο (2) ατόμων , μερικής τετράωρης απασχόλησης . προς κάλυψη των αναγκών του ΚΔΑΠ Μελιγαλά : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 92ΦΞΟΛΥΝ-Υ65 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ

Read More