Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

admin
0 comments July 23, 2024

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων και διάρκειας δύο μηνών.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων , διάρκειας δύο μηνών : ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Read More
admin
0 comments July 23, 2024

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» : espd-request-v2 ΑΜ 3.2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ-1 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___100322 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Ρ9ΓΗΩΞ4-Β0Δ) ΚΑΙ ΑΔΑΜ

Read More
admin
0 comments July 23, 2024

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (αριθ.32 ν. 4412/2016) για επιλογή αναδόχου για την παρεχόμενη προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022»

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (αριθ.32 ν. 4412/2016) για επιλογή αναδόχου για την παρεχόμενη προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022».  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ME ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 21.3.2022

Read More
admin
0 comments July 23, 2024

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια διαγωνισμού με τίτλο : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022” : ATT00167 ATT00170 ATT00173 ATT00176 ATT00179 ATT00182

Read More
admin
0 comments July 23, 2024

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.ΟΧ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Το ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» ύστερα από την υπ’ αριθ. 21/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου – την αριθμ. πρωτ. 197399/18.11.2021 απόφαση επικύρωσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού Δύο […]

Read More
admin
0 comments July 23, 2024

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά μιας (1) θέσης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Οιχαλίας, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων : ΑΙΤΗΣΗ Υ Δ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Read More
admin
0 comments July 23, 2024

Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη ο οποίος θα επικουρεί την Δήμαρχο σε οικονομικά – διοικητικά θέματα.

Ο Δήμος Οιχαλίας προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη ο οποίος θα επικουρεί την Δήμαρχο σε οικονομικά – διοικητικά  θέματα. Πιο συγκεκριμένα: θα έχει συμβουλευτικό ρόλο σε οικονομικά – διοικητικά θέματα, θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, θέματα επικοινωνίας, οργάνωση της προβολής των δράσεων, η ανάπτυξη δημοσίων σχέσεών του, η προετοιμασία, οργάνωση και υποστήριξη συμμετοχής […]

Read More
admin
0 comments July 23, 2024

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου :“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:“ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ” : espd-request-v2(2) Δημοτικο Σταδιο-Model ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2019_signed_signed ΕΞΩΦΥΛΛΟ 2019_signed ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΚΕΡΚΙΔΑΣ 1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΚΕΡΚΙΔΑΣ 2 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΚΕΡΚΙΔΑΣ 3 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΚΕΡΚΙΔΑΣ 4 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___210921 ΠΕΡΙΛΗΨΗ […]

Read More
admin
0 comments July 23, 2024

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΕΡΟΠΗΣ»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΕΡΟΠΗΣ» : ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ_signed_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ(1) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed_signed Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___200921 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Ψ2Α8ΩΞ4-3Τ4) ΚΑΙ ΑΔΑΜ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΡΟΠΗΣ_signed_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ_signed_signed ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΡΟΠΗΣ_signed_signed espd-request-v2(3)

Read More