Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

admin
0 comments March 3, 2024

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΕΡΟΠΗΣ»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΕΡΟΠΗΣ» : ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ_signed_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ(1) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed_signed Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___200921 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Ψ2Α8ΩΞ4-3Τ4) ΚΑΙ ΑΔΑΜ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΡΟΠΗΣ_signed_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ_signed_signed ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΡΟΠΗΣ_signed_signed espd-request-v2(3)

Read More
admin
0 comments March 3, 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε τον πίνακα κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων  : ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Read More
admin
0 comments March 3, 2024

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών : 90ΜΝΩΞ4-ΝΝΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ AITHΣΗ 2021 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Read More
admin
0 comments March 3, 2024

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δήμου Οιχαλίας » : 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ 3. Α.Μ. 63.2021 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΕΕΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start

Read More