ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΟΙΧΑΛΙΑ