Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΗΣ 7ης και 9ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

(ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΗΣ 7ης και 9ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Γνωστοποιείται στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 7ης και 9ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Π.Ε Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αργολίδας, ότι έχουν την δυνατότητα να επισκευάσουν τα κτίρια τους αφού λάβουν την προβλεπόμενη άδεια επισκευής από τον Τ.Α.Σ ν.Μεσσηνίας, συνοδευόμενη από δωρεάν κρατική αρωγή (ΣΑ Ε069 με κωδ.έργου 2017ΣΕ06900004) και άτοκο δάνειο.

Αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 1-3-2018, στον ΤΑΣ ν.Μεσσηνίας(Αθηνών 173), σύμφωνα με τις εκδοθείσες αποφάσεις, με αρ.ΔΑΕΦΚ/5320/2016/Α325/9.2.2017 (ΦΕΚ637/Β/1.03.2017) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και την αρ.πρ.ΔΑΕΦΚ/οικ.1722/Α321/08-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών(ΦΕΚ 162/Β/15.11.17).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τ.Α.Σ Μεσσηνίας 2721096971

Πρόσφατες αναρτήσεις