Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Την Τετάρτη 26-8-2020 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Οιχαλίας με θέμα Προτάσεις για το τεχνικό πρόγραμμα τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ του Δήμου οικ. Έτους 2021.

Ενώ αρχικά είχε προγραμματιστεί για δια ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής τελικά ύστερα από επικοινωνία που υπήρξε με το Υπουργείο Εσωτερικών και δόθηκαν κατευθύνσεις, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για λόγους αποφυγής του Κορονοϊού.

Τρόποι υποβολής των προτάσεων των μελών της Επιτροπής είναι οι κάτωθι:

με αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην δ/νση meligala@otenet.gr, xiarchou@1423.syzefxis.gov.gr

ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 2724023477 υπόψη Γραμματείας Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Οιχαλίας την 26-8-2020 και από ώρα 12:00 μεσημέρι έως και 20:00 βράδυ.

Ο Δήμος έχει καλέσει και τους προέδρους των Κοινοτήτων να στείλουν τις προτάσεις τους για το Τεχνικό Πρόγραμμα και το προϋπολογισμό του Δήμου Οιχαλίας, έως τις 26-8-2020 και σε συνδυασμό με τις προτάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης θα συνταχθεί το προσχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2021.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να κατατεθεί για πρώτη φορά το προσχέδιο ενός ρεαλιστικού Προϋπολογισμού για το έτος 2021 στο κόμβο του Υπουργείου Εσωτερικών εμπρόθεσμα.

Πρόσφατες αναρτήσεις