Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΛΩΝ.

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση πληρωμής λογαριασμών ανταποδοτικών τελών και λοιπών τελών με τη χρήση κωδικών ηλεκτρονικής πληρωμής (άμεσων χρεώσεων – εντολών πληρωμών) :
ATT00185

Πρόσφατες αναρτήσεις