ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΛΩΝ.

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση πληρωμής λογαριασμών ανταποδοτικών τελών και λοιπών τελών με τη χρήση κωδικών ηλεκτρονικής πληρωμής (άμεσων χρεώσεων – εντολών πληρωμών) :
ATT00185

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου