Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ” : 
perilhch apodythrivn (ΨΓΜΔΩΞ4-ΞΑΡ) kai adam
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ
Project_Financial_Proposal_art_180919(1)
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ apod 2019_signed_signed
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ apod 2019_signed_signed
ΕΞΩΦΥΛΛΟ_signed
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ_signed_signed
ΣΑΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ_signed_signed
ΤΕΥΔ-1
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed_signed
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed_signed
ΦΑΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ_signed_signed