Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διακήρυξη διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση Διαδικτυακής Καμπάνιας Μικροχρηματοδότησης (Crowdfunding) για την αναστύλωση και αποκατάσταση της πατρικής οικίας  της Μαρίας Κάλλας στην Τ.Κ. Νεοχωρίου :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΡΙΚΗ ΟΙΚΙΑ ΚΑΛΛΑΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις