Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ“.

Στα παρακάω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διακήρυξη διαγωνισμου με θέμα “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ“ :
διακηρυξη διαγωνισμου για αποκασταση βλαβων δικτυων υδρευσης ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΨΞΟ3ΩΞ4-4ΡΖ0
ΤΕΥΔ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
65-2018 (6ΞΩΜΩΞ4-ΨΚ4)
διευκρινηση

Πρόσφατες αναρτήσεις