ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ( ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ) ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΟΚΛΑ.