Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου.

ο Δήμος Οιχαλίας προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη του Δήμου.
Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες :
110-2018 (6Α8ΙΩΞ4-ΛΞΞ)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΩΤ9ΥΩΞ4-ΞΟΑ)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΩΣΧ0ΩΞ4-Τ640

Πρόσφατες αναρτήσεις