Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΊΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ”

Πρόσφατες αναρτήσεις