Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς :
ATT00001
ATT00010