Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ "ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ"

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία συγκροτήματος ψυχαγωγικής παιδείας “Λούνα παρκ” : Image