Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Διακήρυξη για αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Μερόπης Δ.Ε. Οιχαλίας, για κατασκευή πλατείας.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε τους  όρους διακήρυξης για αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Μερόπης Δ.Ε. Οιχαλίας, για κατασκευή πλατείας» :
7ΖΝ5ΩΞ4-ΘΚ8
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΡΟΠΗΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις