Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Οιχαλίας»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Οιχαλίας» :
1.-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-signed-ΑΔΑΜ
2.-ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-signed-ΑΔΑ Ε
ντυπο-Οικονομικής-Προσφοράς
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΕΥΔ

Πρόσφατες αναρτήσεις