Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ EΡΓΟΥ “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΙΧΑΛΙΑΣ”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου έργου “επέκταση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Οιχαλίας”
teyd-1
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

Πρόσφατες αναρτήσεις