Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ « ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Τ.Κ ΜΕΛΙΓΑΛΑ»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε τα δικαιολογητικά και λεπτομέρειες για τον συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Τ.Κ
ΜΕΛΙΓΑΛΑ”
1 teyd
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΙΟΚΑ ΜΕ ΑΔΑΜ