Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ"

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε λεπτομέρειες και έγγραφα για την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υπηρεσίας για   “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ” :
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΩΜΘ1ΩΞ4-ΕΛΩ)
teyd
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ