Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τον συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας/την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ
teyd
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

Πρόσφατες αναρτήσεις