Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση και καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δήμου Οιχαλίας για πυροπροστασία"

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση και καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δήμου Οιχαλίας για πυροπροστασία :
TEYΞ”_MHXANHMATA ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Α.Ο.Ε. 59-2020 (ΩΗΕ3ΩΞ4-Π4Α)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΩΞΦΚΩΞ4-ΛΣΓ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 57-2020
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020

Πρόσφατες αναρτήσεις