ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τον συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας/την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ
teyd
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου