ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ"

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε λεπτομέρειες και έγγραφα για την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υπηρεσίας για   “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ” :
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΩΜΘ1ΩΞ4-ΕΛΩ)
teyd
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου