Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε μια διεκρίνηση για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» :
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο 2 ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις