Διενέργεια «Προμήθειας εργαλείων και ανταλλακτικών».