Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Διενέργεια «Προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού Α3-Α4, κλπ».

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε λεπτομέρεριες για την διενέργεια «Προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού Α3-Α4, κλπ» :
1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Τ. Π
2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσφατες αναρτήσεις