Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Διενέργεια προμήθειας «Φωτοτυπικού χαρτιού»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την Διενέργεια προμήθειας «Φωτοτυπικού χαρτιού», :
1.-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-Τ.-Π
2.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ