Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Διενέργεια «Προμήθειας Γραφικής ύλης και φακέλων αλληλογραφίας »,

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια «Προμήθειας Γραφικής ύλης και φακέλων αλληλογραφίας », :
1.-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-Τ.-Π
2.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ