Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Διενέργεια «Προμήθειας Η/Υ , πολυμηχανήματος κ.λ.π. »

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια «Προμήθειας Η/Υ , πολυμηχανήματος κ.λ.π. »  :
1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Τ. Π
2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ