Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Διενέργεια «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού» :
1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Τ. Π
2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
MELETH-001