Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Διενέργεια προμήθειας «Μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Οιχαλίας»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια προμήθειας «Μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Οιχαλίας», :
1.-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-Τ.-Π.
2.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΗ-001