Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ"

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια “Προμήθειας μεταφορικών μέσων” :
MELETH
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-001