Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια της προμήθειας ψυχρής ασφάλτου :
1.-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-Τ.-Π.
2.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσφατες αναρτήσεις