Διενέργεια «Προμήθειας Σφραγίδων και στυλό-μπλοκ με λογότυπο του δήμου».