Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ"ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια προμήθειας “Μηχανογραφικού υλικού(μελάνια, τόνερ, γραφίτες και λοιπά υλικά” :
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσφατες αναρτήσεις