Διενέργεια της «Προμήθεια τριπλότυπων μπλοκ (δελτία διακίνησης παραγγελιών)»