Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Διενέργεια της «Προμήθεια τριπλότυπων μπλοκ (δελτία διακίνησης παραγγελιών)»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια «Προμήθειας τριπλότυπων μπλοκ (δελτία διακίνησης παραγγελιών)» :
ATT00091
ATT00094

Πρόσφατες αναρτήσεις