ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ"

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια προμήθειας “εντύπων και υλικών μηχανοργάνωσης και πολλαπλών εκτυπώσεων”:
Η ΑΡΙΘ. 93202017 ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΡΙΘ.
93212017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print