Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ"

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια προμήθειας “εντύπων και υλικών μηχανοργάνωσης και πολλαπλών εκτυπώσεων”:
Η ΑΡΙΘ. 93202017 ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΡΙΘ.
93212017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ